TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

bilim syýasaty

TT we II-niň talybynyň «eMekdep» ulgamy Aşgabadyň mekdepleriniň ikisinde ornaşdyrylýar

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň 1-nji ýyl talyby Durdygylyç Mergenowyň «eMekdep» ulgamyny işläp taýýarlady ― diýip, «Nesil» gazeti habar berýär. Bu taslamanyň esasy maksady orta mekdeplerde...

Türkmenistanda kompýuter önümçiligi: 160 müň sargyt

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda noutbuk we planşet önümçiligini ösdürilmegi babatda degişli işler ýola goýuldy. Ministrler Kabinetiniň golaýda geçirilen mejlisinde bu ugurda edilýän işler barada hasabat berildi. Türkmenistanyň Prezidenti...