TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

bilim edaralary

Ýewropada çäklendirmeler aýrylýar

Fransiýada Prezident Emmanuel Makron tarapyndan çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek barada yglan eden 4 basgançakly meýilnamanyň ikinji tapgyry başlandy. Kinoteatrlar we muzeýler gaýtadan açyldy. Olar sagat 06.00-21.00 aralygynda...

Uzak aralykdan okatmak ulgamy giňeldiler

Ata Watan Eserleri
19-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda döwletimiziň durmuşyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň...