TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Big Data”: sanly zamananyň “täze nebiti”

“Big Data”: sanly zamananyň “täze nebiti”

Sanly tehnologiýalaryň ýokary tizlikde ösýän zamanasynda her birimiziň ulanýan smartfonlarymyz ähli maglumatlary buluda (cloud) ýüklemegi, “Google” we “Yandex” ýaly iri kompaniýalar bolsa öz ekoulgamlaryndan peýdalanmagy...