TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Beýonse

“Gremmi” baýragynyň ýeňijileri belli boldy

63-nji “Gremmi” baýragy ABŞ-nyň Los-Anjeles, Nýu-Ýork we Neşwil şäherlerinde onlaýn ýagdaýda geçirildi. Bu ýaryşda aýdymçy Beýonse 9 kategoriýada, Teýlor Swift, Roddi Riç we Dua Lipa...

Aýdym-saz sungatynyň esasy çäresi yza süýşürildi

Ata Watan Eserleri
31-nji ýanwarda ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Los-Anželes şäherinde geçirilmegine garaşylýan “Gremmi” baýragynyň baýrak gowşurylyş dabarasy koronawirus ýokançynyň köpelmegi sebäpli yza süýşürildi diýip, “Rolling stone” aýdym-saz web...

Beýonse “Disneý” bilen şertnama baglaşdy

“Destiny’s Child” döwründen aýdym-saz pudagynyň şa zenanyna öwrülen Beýonse ozal bilelikde hyzmatdaşlyk eden “Disneý” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Beýonse 3 şertnama üçin 100 million dollar...