TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky “Köpetdag”(Dagdan) sport toplumy

Ýaş futbolçylaryň dykgatyna!

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Futbol boýunça geljekki olimpiýaçylaryň ýöriteleşdirilen çagalar-ýetginjekler sport mekdebiniň diňe Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary üçin Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky “Köpetdag”(Dagdan) sport...