TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Beýik Britaniýanyň

Birža täzelikleri: ýangyç-energetika we dokma önümlerine uly isleg

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 93-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Hytaýyň, Beýik Britaniýanyň, Türkiýäniň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar...

9 ýurduň işewürleri bilen işewürlik forumlary geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk boýunça nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda şu ýylyň 8 aýynda aýry-aýry pudaklar boýunça gazanylan üstünlikler barada durlup...

Ekologiýa babatda orta möhletli strategiýa

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw baradaky maksatnamasynyň 2022-2025-nji ýyllar üçin orta möhletli strategiýasyny taýýarlamak boýunça...

Premýer ministrlige dalaşgärler köpelýär

vepa
Geçen hepdede Beýik Britaniýanyň ozalky Premýer-ministri Tereza Meý eýeleýän wezipesinden çekildi. Häzir ýurtda bu wezipäni indiki eýelejek dalaşgärleriň görkezilmegi dowam edýär....

BirŽa :17 million 500 müň dollarlyk geleşik

vepa
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal birŽasynyň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýa Federasiýasyndan gelen telekeçiler poliropilen we polietilen satyn aldylar. Bulardan...