TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek

Üns beriň, bäsleşik!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda alnyp barylýan işleriň depginini ýokarlandyrmak, geljek 30 ýyla niýetlenilen...