TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz

Ýaşlara uly ynam

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda giň dünýägaraýyşly hem-de häzirki zaman ylmyna, oňyn pikirlenmelere ygrarly ýaş nesliň ýetişdirilmegi bilen bagly meselelere...