TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym

Türkmen alymlary tarapyndan 346 ylmy iş alnyp barylýar

2020-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan ileri tutulýan ugurlar boýunça ylmy işleriň 346-synyň ýerine ýetirilişi utgaşdyryldy, 668 golýazma seredildi. Bu barada wise-premýer P.Agamyradow geçen hepdäniň anna...