TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

benzin

Benzinli awtoulaglaryň satylmagyny gadagan edip biler   

Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrligi, benzin we dizel bilen işleýän awtoulaglaryň satylmagyny gadagan etmekçi bolýar. 2030-njy ýyllaryň ortalarynda Ýaponiýanyň bazarlarynda benzin we dizel hereketlendirijili ...

Amsterdam 2030-njy ýylda elektrikli ulaga doly geçer

vepa
Gollandiýanyň paýtagty Amsterdam şäherinde howanyň arassalygyny goramak babatynda juda aýgytly karara gelindi. Täze karara laýyklykda ýene-de 11 ýyldan soňra, ýagny 2030-njy ýyldan başlap, şähere benzin...

Doğalgazdan benzin üreten tesisi test denemelerine başladı

vepa
Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan doğalgazdan benzin üreten tesisinde (GTL), test denemeleri başladı. Türkmenistan’ın Ahal vilayetine bağlı Ovadandepe kasabasında inşa edilmekte olan bu tesis,...