TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bellenilen nusga boýunça arza. Dogluş hakyndaky şahadatnama (göçürmesi). 3х4 ölçegdäki 6 sany fotosurat. Okaýan orta mekdebinden kepilnama we häsiýetnama. Saglygy barada kepilnama.

Zehinli çagalara sungat ojagy garaşýar

Ata Watan Eserleri
Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 6-njy çagalar sungat mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin saz gurallarynyň dürli ugurlary we görnüşleri boýunça şu aşakdaky bölümlere zehinli...