TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Belarus Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşyk

Belarus Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşyk

vepa
2019-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda Türkmenistanyň daşary syýasy edarasynda Daşary işler ministri R.Meredow bilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady Geňeşiniň 83-nji mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Belarus...