TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

behişdi bedewlerimiz

Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna dabaralar

Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenildi, şanly baýramyň hormatyna şu gün Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda esasy wakalar ýaýbaňlandy....

Behişdi bedewleriň şanyna

Ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde toýlanylýan Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli hormatly Prezidentimiziň milli atşynaslygymyzy has-da ösdürmek baradaky tagallalaryndan ugur alyp, dünýä meşhur...