TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Beggeldi GUTLYÝEW

Malaýziýa – tokaý içindäki gizlin hem-de täsin döwlet

Ata Watan Eserleri
Malaýziýa- Günorta-Gündogar Aziýada ýerleşýän döwlet  bolup Günorta Hytaý deňzi ýurdy iki bölege bölýär. Olar Günbatar Malaýziýa onuň däp bolan ady Malaýýa ýanaşyk adalar bilen bilelikde...

Ýaragly güýçler – asudalygyň we parahaçylygyň kepili

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda ata Watanymyzda Watan goragçylarynyň güni uludan tutulýar. Bu baýram döwletimiziň Garaşsyzlygyny, çäk...