TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň

Bäsleşik: teatrlaryň durkuny täzelemek

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň, Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň, Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň, Türkmen döwlet gurjak teatrynyň,...