TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bayram Rahmanow

Ajaýyp

vepa
Geň görere kän dünýäde hadysa, Gudratlydyr olañ käsi ajaýyp. Türkmeniñ ruh ummany deý päkize, Nury Halmämmediñ sazy ajaýyp....

Kitap

vepa
Kändir kitap dürli-dürli, Käsi ýüzleý, käsi syrly. Käbir kitap okalmadan, Bolup giden daşy kirli....

Meniň Robotlarym (Tur-otur,kersen getir)

vepa
Satyn aldym bir roboty ýakynda, Öýdäki tur-otur, kersen getire. Diydim:"Görýän seni adam çakynda, Şu günki işiňi goýma ertire"...

Hyýaly Hakykat

vepa
Birden meni gudrat guçup, Äkitse şöhle deý myçyp. Duşarmykam Ýer deý ýere, Gezsem älem içre uçup....