TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Baýram namazy haçan

Gadyr gijesi haçan we Baýram namazy näçede okalýar :2022

Baş Redaktor
Oraza aýy dowam edýär.  Mukaddes Oraza aýynyň dowam edýän günlerinde  “Gadyr gijesi haçan?” we “Baýram namazy haçan okalýar?” soragy hem köp gözlenilýän hem-de soralýan soraglaryň...

Oraza hasaplaýjysy: Agyz Beklenýän we Açylýan wagtlar

Baş Redaktor
Agyz beklenýän we açylýan wagtlar haçan? Bu soraglar Oraza aýynda iň köp soralýan  we “Google” gözleg ulgamyndan hem jogaby gözlenýän soraglar! Sanly ulgamyň ösen döwründe...

Türkmenistan boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlar

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  saýty şu gün ilkinji bolup Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlary baradaky maglumatlary dykgatyňyza  ýetiripdi....

Oraza wagtlaryň hasaplaýjysy hyzmatyňyzda

Baş Redaktor
Şu ýylyň 13-nji aprelinde Oraza aýy başlaýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary yzygiderli Size ýetirip durar. Biziň...

Oraza aýy 2022 : Agyz Beklenýän we Açylýan wagtlar

Baş Redaktor
Oraza aýy golaýlap gelýär. Şu ýylyň 2-nji aprelinde Oraza aýy başlaýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň  alan maglumatlaryna laýyklykda, Oraza aýynda Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty,...