TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

baydak

Üýtgeşik baýdakly ýurt

Haçanda biz dünýäniň milli baýdaklarynyň diagrammasyna seredenimizde Nepalyň baýdagy gözümize başgaça görünýär. Nepal häzirki zaman dünýäsinde gönüburçly milli baýdagy bolmadyk ýeke-täk ýurtdyr. Nepalyň milli baýdagy...

Türkmenistanda ses bermek dowam edýär

vepa
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 53,41% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň 54-nji “Baýdak” saýlaw okrugynda – 56,56%, 106-njy “Wekil”...