TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Batyr Hançaýew

Elektrik energiýasyny sarp edijileriň bir penjire ulgamy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge hem-de döwrebaplaşadyrmaga we sanly ulgama geçmäge gönükdirilen giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar. Sanlylaşdyrmak işi ykdysadyýetiň ähli...