TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Baş konsullugyň (Mimar Sinan mahallesi

Bildiriş: Konsulluk taze salgyda hyzmat berer

2021-nji ýylyñ 28-29-nji oktýabry aralygynda (Türkiýäniň Garaşsyzlyk güni) baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsullygynyñ hyzmat bermeýandigini bildirýäris. Şeyle hem 1-nji noýabrdan başlap,  Baş konsullugyň (Mimar...