TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Baş Direktory Tedros Gebreýesus

BSGG-niň Baş direktory sanjym etdirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Baş direktory Tedros Gebreýesus koronawirus ýokanjyna garşy sanjym aldy. Bu barada BSGG-niň “Twitter” jemgyýetçilik torunda bellenilip geçilýär. Habarda bellenilişi ýaly,...

BSSG: örtük – raýdaşlygyň nyşany

Ata Watan Eserleri
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) baş direktory Tedros Gebreyesus hemmelere ýanynda antiseptik götermäge we zerur bolan ýagdaýynda agyz-burun örtügini dakynmagy maslahat berdi. Ol agyz-burun örtüginiň...

Saglyk ulgamyna bagyşlanan brifing

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlygyň netijesinde milli derejede kabul edilen Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we...