TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Baş Assambleýasy

Ösüş we parahatçylyk üçin halkara sport güni

Häzirki wagtda bedenterbiýäniň we sportuň kämilleşmegi, adamyň kuwwatynyň maddy we ruhy taýdan sazlaşykly utgaşmagy netijesinde, adamlaryň  sagdyn durmuş ýörelgesine eýe bolmagy, şeýle hem sport ugry...

Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna badalga berildi

Şu gün hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 2021-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edildi. Şonuň netijesinde,...

12-nji awgust Halkara Ýaşlar güni

Halkara Ýaşlar güni BMG-sy tarapyndan giňden bellenilýän baýramçylyklaryň biridir. Bu sene ýaşlaryň medeni we hukuk taýdan kämil bolmaklary maksady bilen geçirilýär. 1999-njy ýylyň 17-nji dekabrynda...

Türkmenistan we Özbegistan :Telefon arkaly gepleşik

vepa
2019-njy ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly gepleşik geçirildi. Telefon arkaly gepleşigiň dowamynda Döwlet Baştutanlary halkara...

Türkmenistanyň howpsuzlyk babatda ileri tutýan ugurlary

vepa
2019-nji ýylyň 11-nji fewralynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Howpsuzlyk komitetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň resmi wekilleri «Türkmenistanyň howpsuzlyk babatda ileri tutýan ugurlary» boýunça beýannama...