TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Baş Assambleýa

Adam hukuklarynyñ halkara güni

Bütindünýä ýüzüniň gaýtalanmajak gymmatlygy bu adam we wagtdyr. Şeýlelikde,  geljegi nazarlaýan oňyn başlangyçlary öňe sürýän hormatly Prezidentimiz ýurt başyna geçen ilkinji gününden başlap “Döwlet –...

Baş Assambleýanyň iň uzak çykyşy belli boldy

Bu çykyş Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makrona degişli. Ol Birleşen Millet Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde 48 minutlap çykyş etdi. Bu barada TASS-yň habarynda aýdylýar. Çykyşynyň...

BMG-niň Baş Assambleýasy öz işine başlaýar

Baş Redaktor
Dünýäde ýüze çykan pandemiýa sebäpli, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy nobatdaky 75-nji sessiýasy wirtual görnüşde geçiriler diýip, BMG-niň habar gullugy habar berýär. Şu gün başlanjak...

Türkmenistanyň BMG-däki nobatdaky başlangyçlary

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň şu ýylyň 15-nji sentýabrynda Nýu-Ýork şäherinde açyljak 75-nji ýubileý mejlisinde beýan ediljek...