TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

baş arça

Hormatly Prezidentimiz agtyklary bilen ýurdumyzyň Baş arçasyna bardy

Hormatly Prezidentimiz agtyklary bilen “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdylan ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanyna geldi. Täze ýyl baýramçylygynyň baş gahrymanlary Aýazbaba bilen Garpamyk myhmanlary...

Türkmenistanyň Baş arçasynyň dabaralaryndaky çäklendirmeler

Baş Redaktor
Türkmenistanda sebitdäki we dünýädäki çylşyrymly epidemiologiki ýagdaý sebäpli Aşgabatda – Älem medeni we dynç alyş merkeziniň öňündäki gurlan Baş arçada we Söwda-senagat edarasynyň binasynda gurlan...