TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

baryp görmek üçin gaýtadan açyldy.

Big-Ben ýene-de açyldy

Ata Watan Eserleri
Angliýanyň paýtagty London şäheriniň syýahatçylary özüne iň kän çekýän ýerleriniň biri bolan Big-Ben sagat diňi 4 ýyllyk arakesmeden soňra, baryp görmek üçin gaýtadan açyldy. Dünýäniň...