TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Barselona” toparynyň ýetişdiren futbolçysy

Messiniň täze keşbi

Ata Watan Eserleri
Ispaniýanyň «Barselona» toparynyň argentinaly hüjümçisi Lionel Messi birnäçe ýyldan bäri ösdürip gelýän sakgalyny aýryp, täze keşbe geldi. Dünýä belli ýyldyzyň täze keşbini onuň ýekelikdäki türgenleşik...