TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Barselona” toparynyň tälimçisi Ronald Kuman

“Barselona” Kumany wezipesinden boşatdy

Ata Watan Eserleri
Şu möwsümde haýsy tälimçiniň has ir wezipesinden boşadyljakdygy baradaky habarlar soňky günlerde sport neşirlerinde giňden beýan edilýärdi. Olaryň hatarynda “Barselona” toparynyň tälimçisi Ronald Kuman, Angliýanyň...