TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Balkanabat şäheri

“Açyk gapylar”: Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2022 — 2023-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary «Açyk gapylar» gününe çagyrýar. «Açyk gapylar» günlerinde...

Balkan welaýatynyň baş metjidi açyldy

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiz Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, welaýatyň baş metjidiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Balkanabat şäherinde welaýatyň baş metjidi guruldy. Milli Liderimiz ýaşulylar bilen bilelikde...

Balkan welaýatynda giriş synaglary möwsümi

Ýurdumyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Balkan welaýatynyň merkezi Balkanabat şäherinde hem ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin dalaşgärleri...

Teatrlarymyzda amerikan filmleriniň görkezilişi bolar

vepa
Üstümizdäki aýyň dowamynda welaýat drama teatrlarynda afrikan-amerikan taryhy aýy mynasybetli amerikan filmleriň görkezilişi bolar. Hormatly ildeşler! Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň guramagynda, teatrlarda,...