TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Balkan welaýatynyň Serdar şäheri

Akyl-paýhas bäsleşiginde ýarym finalyň gatnaşyjylary mälim boldy

Ata Watan Eserleri
Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw binasynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýny...

Parawbibiniň ak aramgähi : Keramatly ýer

Baş Redaktor
Türkmenistanyň islendik künjeginde gadymy rowaýatlar bilen baglanyşykly ýerler bardyr. Olaryň biri hem Balkan welaýatynda Köpetdagyň eteginde owadan dag manzarlarynyň içinde ýerleşýän Parawbibiniň ak aramgähidir. Bu...

Materiýa zähmet

vepa
Materiýa bu zähmetdir. Tutuş ynsanyýetiň ýaşaýyş ulgamy iki topara bölünýär. Materiýa zähmet ulgamy aň ruhuýet ulgamy. Bütin adamzat üçin materiýa zähmet çekmekden ybaratdyr. Materiýa zähmet...