TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Balkan welaýat

Bäsleşik:Ha­ryt­lar, iş­ler we hyz­mat­lar bi­len üp­jün edi­ji­le­ri saý­lap al­mak

Ata Watan Eserleri
1. LOT № 1. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Balkan welaýat gümrükhanasynyň harby gullukçylaryna Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde 4 gatly, 32 öýli gulluk ýaşaýyş jaýyny gurmak...

Lifizm – liriki filosofiýa

Ata Watan Eserleri
Biz bu essämizde umumy sözlerden peýdalansagam, umumy oýlanmalardan saklanarys we onçakly geň eșdilmese-de del pikirleri öňe sürmäge calșarys. Bu pikirleriň iň wajyby bolsa lifizm ýagny...

“Açyk gapylar” gününe çagyryş

vepa
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti 2019 — 2020-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 13-nji aprelinde, 11-nji maýynda we...

Türkmen oba hojalyk uniwersiteti :Açyk gapylar

vepa
Hormatly raýatlar! 2019 – 2020-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 13-nji aprelinde, 11-nji maýynda we 8-nji iýunynda S.A.Nyýazow adyndaky...

Türkmen metbugatynda-16.01.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: Gazetiň baş sahypasynda Moldowa Respublikasynyň Prezidenti Igor Dodondan, Serbiýa Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Wuçiçden hormatly...