TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Balkan kän müdirligine “Türkmen kaolin” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge 49 göterim möçberde paýly gatnaş

“Türkmen kaolin” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti dörediler

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Balkan kän müdirligine “Türkmen kaolin” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge esaslandyryjy hökmünde gatnaşmaga ygtyýar bermek hakynda Kararyň...