TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Balkan» gämi gurluşyk zawodynyň mümkinçilikleri artdyrylar

«Balkan» gämi gurluşyk zawodynyň mümkinçilikleri artdyrylar

Ata Watan Eserleri
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda ýerleşýän «Balkan» gämi gurluşyk zawodynyň mümkinçilikleri has-da artar. Sankt-Peterburg şäherindäki «Birleşen gämi gurluşyk korporasiýasy» paýdarlar jemgyýeti Hazaryň türkmen kenaryndaky zawoda gurnama gämilerini ugratmagy...