TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bakja ekinlerine adamlaryň bolan islegi ýokarydyr. Ýokary isleg bildirilip iýilýän we köp möçberde ösdürilip ýetişdirilýän bakja ekinleriň biri hem garpyzdyr.

Garpyz peýdaly bakja ekini

Ata Watan Eserleri
Bakja ekinlerine adamlaryň bolan islegi ýokarydyr. Ýokary isleg bildirilip iýilýän we köp möçberde ösdürilip ýetişdirilýän bakja ekinleriň biri hem garpyzdyr. Garpyzyň ata watany Afrika, Günorta...