TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bahar Annaýewa

2020-nji ýylyň parlak ýyldyzy belli boldy

Ata Watan Eserleri
Ýakynda ýurdumyzyň ýaş aýdymçylarynyň arasyndaky «Ýylyň parlak ýyldyzy — 2020» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. «Ýylyň parlak ýyldyzy» bäsleşigi Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi, Medeniýet...

Bahar Annaýewa: Aýdym-saz durmuşymyň bir bölegi

Baş Redaktor
Süýji arzuwlar, hyýalyňdaky islegler ynsana ruhy güýç we geljege sary gymmatly ädimleriniň başlangyjy bolýar. Durmuşda her birimiz arzuw edip oňa ýetmek ugrunda birnäçe aňsat hem-de...