TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

badamjan

Towukly soltan kebaby

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 2 sany ýaýylan hamyr 400 gram towuk döşi 400 gram towuk eti 1 sany sogan 2 nahar çemçesi pomidor pastasy (1 nahar çemçesi...

Sarymsakly, badamjanly, kömelekli işdäaçar

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 400 gram kömelek 2 sany ýaşyl burç 2 sany gyzyl burç 1 sany sogan 2 sany pomidor 1 sany badamjan 2 diş sarymsak...

 Towuk bilen bişirilen badamjan

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 4 sany orta boýda badamjan 1 bitin towuk 3 nahar çemçesi ýag 2 nahar çemçesi mesge 2 sany sogan 3 sany ajy burç...

Badamjanyň ähmiýeti we biologiki aýratynlyklary

Badamjan giňden ýaýran gök ekindir, aýratyn-da onuń ösmegi üçin amatly şertleri bolan günorta ýurtlarda has köp ekilýär. Ekerançylyk ýerlerine giň ýaýranlygyna garamazdan, badamjanyň tutýan meýdany-da...

Ýyladyşhanalardan bol hasyl alynýar

Ata Watan Eserleri
Öz işlerini Lebap welaýatynyň çäklerinde alyp barýan hususyýetçiler pomidor, hyýar, badamjan, bolgar burçy, ýer tudanasy ýaly gök ekinleriň dürli görnüşlerini öndürip, içerki we daşary bazara...