TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bäbekler

24-59 aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek kadalary

Baş Redaktor
Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky edarasynyň resmi Instagram hasabynda (@unicef_turkmenistan)  çagany dogry iýmitlendirmek barada berilýän maglumatlary Size ýetirip gelýäris. Indi bolsa 24-59 aýlyk...

Çagaňyza nähili oýnawaç saýlaýaňyz?

Ata Watan Eserleri
Oýnawaçlar çagalar üçin diňe bir güýmenje däl, ol çaganyň intellektual ösüşine, gylyk-häsiýetleriniň kemala gelmegine täsir edýär. Oýnawaçlar witrinasynda duran oýunjaklar çaganyň ünsüni näçe özüne çekse-de,...