TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Babaýew Gylyçdurdy

Dünýädäki iň uly meduza

Meduza deňizleriň we ummanlaryň ýaşaýjylary bolup, kenarlara seýrek gelýär, akymlaryň buýrugy bilen ýüzýär we 20 metrden köp bolmadyk çuňluklarda  ýa-da  köplenç suwuň ýakyn gatlagynda gezýär,...