TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Babalakow Merdan

Böwürslen – peýdaly gyrymsy agaç

 Ýer ýüzünde gyrymsy agaçlaryň birnäçe görnüşleri duş gelýär. Olaryň biri hem, özüniň tagamly miwesi, jana şypa beriji ýapraklary we kökleri bilen köplere özüni tanadan böwürslen...