TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

B

Armyt we onuň peýdalary

Häzirki wagtda ýurdumyzyň dürli künjeginde ýetişýän dürli miwedir peýdaly ösümliklere baý bolup, türkmen topragynda ýetişýän miweler hem-de dermanlyk ösümlikleri adam bedenine täsirliligi bilen tapawutlanýandyr. Her...

Kelemi ýygy-ýygydan iýmegiň peýdalary

Kelem A, B, C witaminleriniň we esasanam K witaminiň, fosforyň, kalsiýiň, magniniň, sinkiň we kükürdiň örän möhüm çeşmesidir. Şol sebäpli ýylyň dowamynda terligine ýa-da duzly...

Çempionlar ligasy: “Liwerpul” we “Aýaks” taryha girdi

Ata Watan Eserleri
UEFA-nyň Çempionlar ligasynyň soňky hepdesinde “A”, “B”, “C” we “D” toparçalaryndaky duşuşyklar tamamlandy. Şonuň netijesinde, toparçalarynda birinji we ikinji orny eýelän toparlar 1/8 finala çykmaga...

Çempionlar Ligasy: “Siti”, “PSŽ”, “Real”, “Inter” we “Sporting” 1/8 finalda

UEFA Çempionlar ligasynyň 5-nji hepdesinde “A”, “B”, “C” we “D” toparçalarynda duşuşyklar tamamlandy. Şonuň netijesinde, “Mançester Siti”, “PSŽ”, “Real”, “Inter” we “Sporting” 1/8 finala çykmaga...

Garpyz – witaminlere baý

Ata Watan Eserleri
Öz möwsüminde we wagtly-wagtynda iýilýän miwelerdir gök önümler ynsan saglygyny goramakda örän wajyp bolup durýar. Tomsuna ýetişýän bakja ekinleri hem bedenimizi bu pasylda zerur bolan...