TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

azyndan 5 ýyl iş tejribesi bolan

Aspirantura kabul etmegiň tertibi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2008-nji ýylyň14-nji ýanwarynda çykaran 9378 belgili Karary bilen tassyklanan «Türkmenistanda ylmy işgärleri taýýarlamak hakynda Düzgünnama» laýyklykda, aspirantura ýokary bilimli, azyndan 5...