TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aziýanyň Ösüş Banky

AÖB bilen TOPH taslamasy maslahatlaşyldy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistan bilen Aziýanyň ösüş bankynyň wekiliýetleriniň arasynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşyk geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow ýolbaşçylyk etdi. Aziýanyň ösüş bankynyň...

Koronawirus sanjymy üçin 9 milliard dollar

Ata Watan Eserleri
Aziýanyň Ösüş Banky ösýän agzalaryna täsirli we ygtybarly COVID-19 garşy sanjymlaryny satyn almakda we gowşurmakda goldaw bermek üçin Aziýa-Ýuwaş ummanyna sanjymlary elýeterlilik etmek üçin 9...

Döwlet býujetiniň çykdajylary azaldylar

Düýn geçirilen Wideoaragatnaşyk arkaly mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda geçen dört aýda alnyp barlan işleriň netijeleriniň Hökümetiň ýeterlik möçberdäki daşarky we içerki ätiýaçlyk gorlary bilen...