TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aziýada

Küýze ösümligi

Ata Watan Eserleri
Ýer ýüzünde täsin ösümlikleriň birnäçesi duş gelýär. Tebigatda diňe haýwanlar ösümlikler bilen iýmitlenmän, ösümlikler hem haýwanlar, mör-möjekler bilen iýmitlenip bilýärler. Şular ýaly ýabany ösümlikleriň biri...

Dünýäde iň gymmat şypahana

vepa
Ýewropadadyr öýdüp pikir edýärsiňizmi? Asla, beýle däl. Ol biziň öz yklymymyzda ― Aziýada. Has takygy, Filippin adalarynda dünýäde iň gymmat şypahana açylyp, ulanmaga berildi. Bu...

Halkara Türkmenbaşy deňiz porty “ENR iň gowy taslama sylagyna mynasyp boldy

vepa
Türkiýe Respublikasynyň metbugatynyň habar bermegine görä, Türkmenistany dünýänin söwdasynda bazarynda logistika merkezine öwrülmegine mynasyp goşandyny goşýan Halkara Türkmenbaşy deňiz porty inŽenerçilik, gurluşyk hem-de binagärlik ugurlary...