TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

aziýa-ýuwaş ummany sebiti ýurtlary

Türkmenistanyň wekiliýeti ýokary derejeli maslahata gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 23-nji iýunynda “Bir guşak, bir ýol” Başlangyjyň çäklerindäki hyzmatdaşlyk boýunça Aziýa-Ýuwaş ummany sebiti ýurtlarynyň ýokary derejeli maslahaty geçirildi. “Durnukly ösüşiň maksatlarynda pandemiýa garşy...