TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aziýa çempionaty

Dünýä çempionatynda şu gün Maksat Meredow ýaryşar

Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysynyň dünýä çempionatyndaky çykyşlary şu gün erkekleriň arasynda 73 kilograma çenli agram derejesinde Maksat Meredowyň çykyşy bilen dowam eder. Biziň...

Maksat Meredow ― agyr atletika boýunça Aziýanyň wise-çempiony!

Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysynyň şu günler Daşkent şäherinde geçirilýän Aziýa çempionatynda gazanan medallarynyň sany ikä çykdy. Türkmen agyr atletikaçylarynyň nobatdaky medalyny 73 kilograma...