TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

AZERTAC

Dünýäniň iň ökde 4 futbolçysy

Ata Watan Eserleri
“Real Madridiň” we Braziliýanyň milli ýygyndysynyň öňki hüjümçisi Ronaldo futbol taryhynda iň gowy hasaplaýan dört oýunçynyň adyny aýtdy. “AZERTAC”-yň habar bermegine görä, “Meniň üçin taryhda...

Bawariýa Alaba şertnamasyny uzaltmakçy

Goragçy Deýwid Alaba Bawariýa bilen täze şertnama gol çekip biler, sebäbi häzirki şertnama 2021-nji ýylyň tomsuna çenli hereket edýär. AZERTAC-yň habar gulugynyň gazeta.ru saýtynda žurnalist...