TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Azerbaýjanyň hem-de Türkiýäniň arasynda ýokary derejede üçtaraplaýyn duşuşygy geçirmek üçin ähli zerur şertleriň üpjün edilmegini tabşyrdy.

Geljek ýyl Türkmenistan-Azerbaýjan-Türkiýe döwletleriniň sammiti geçiriler

Şu gün ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň hem-de konsullyk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde çykyş eden hormatly Prezidentimiz geljek ýylda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň hem-de...