TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Azat Dönmezow

Azat Dönmezow: Ýyldyzyň ýürek owazy

Baş Redaktor
Baýramçylyk söhbetdeşligi Haçan-da ýakymly owazly aýdymlary diňlänimizde, aýdymçynyň sesine öz sesimizi goşup, hiňlenenimizi duýman galýarys. Bu elbet-de, aýdym-sazda nähilidir bir düşündirip bolmaýan jadyly güýjüň bardygyny...

“Instagram” : ilkinji türkmen sungat fenomenleri

vepa
“Instagram”, jemgyýetçilik torunda tassyklanan akkaunt hasap edilýän “gök tik” akkaunty hususan-da meşhur sungat işgärleri, futbolçylar, ýazyjylar, moda dizaýnerleri we beýlekiler tarapyndan giňden ulanýarlar. Şolaryň hataryna...