TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aýsoltan Hudaýnazarowa

Täsin sitrus miwe – “Buddanyň eli”

Rutlar maşgalasyna degişli bolan sitronlar – beýikligi 3 metre çenli bolan agaçjymak gyrymsydyr. Sitronlar ähli sitrus miweleriniň içinde iň ulusydyr. Häzirki wagtda sitronlaryň birnäçe görnüşi...

“Daş kömelekleri”

Kappadokiýa – Kiçi Aziýanyň gündogarynda häzirki Türkiýäniň çäginde ýerleşýän sebit bolup, diýseň täsin görnüşi bilen meşhurdyr. Bu sebitiň esasy aýratynlygy hem “daş kömelekleri” diýlip atlandyrylýan...