TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Äýnek

Örtük dakylanda äýnek bugarmazlyk üçin näme etmeli?

Ata Watan Eserleri
Dünýäde koronawirus ýokanç keseliniň döremegi sebäpli, ähli adamlar öz saglygyny goramak üçin agyz-burun örtüklerini ulanýarlar. Adamlaryň arasynda gözleriniň görüş derejesiniň pes bolmagy sebäpli, äýnek dakynýanlar...

“Xiaomi” telefonlary näme üçin arzan?

Baş Redaktor
“Xiaomi” kompaniýasy häzirki wagtda ýörgünli geçýän “Mi” we “RedMi” telefonlary öndürýän kompaniýadyr. Ol Hytaýyň paýtagty Pekinde Leý Jun we onuň egindeşleri (hyzmatdaşlary) tarapyndan 2010-njy ýylyň...

“Matrix” filmindäki syrly äýnek

Baş Redaktor
1999-njy ýylda “Matrix” filmi çykanda, gahrymanlarynyň keşbi köpleriň ünsüni özüne çekdi. Sebäbi her kim “Matrix” äleminde gara äýnek dakýar. Öňde goýlan täze janköýer teoriýasy, äýnegi...