TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

aýna

“Mersedes-Benz” täze elektrik modelini hödürledi: bir zarýadda 1000 kilometre çenli aralyk

Ata Watan Eserleri
Uzak wagtlap açyk wizuallary we maglumatlary paýlaşýan “Mersedes-Benz EQXX” ahyrsoňy resmi taýdan tanyşdyryldy. Nemes öndürijisi tarapyndan “Mersedesiň iň ökde ulagy” hökmünde satuwa çykarylan bu model...

Aýna Seýitkulyýewa: Sungat Maşgalasynyň Bilbili

Baş Redaktor
Medeniýet-sungat halkymyzyň owalyndan ganynda bar. Medeniýet-sungat adamzadyň ruhy dünýäsiniň, kalp gözellikleriniň beýany. Ol diňe bir ony ýerine ýetirýäniň däl, tutuş halkyň ruhy we buýsanjy. Bu...

Ýewropanyň iň owadan Täze ýyl arçasy

Litwanyň paýtagty Wilnýus şäheriniň merkezinde oturdylan adaty bolmadyk ýokary tehnologiýaly Täze ýyl arçasy, Ýewropada iň owadan Täze ýyl arçasy diýip yglan edildi. Onuň boýy 24...

Akylly öýler: geljegiň binagärlik taslamalary

vepa
Dron kameralary, tehnologiki hakykatçyllyk, robotlar, emeli aň, 3 ölçegli çap ediş we döwrüň beýleki öňe çykaran tehnologik täzelikleri geljegiň akylly binalaryny, mysal üçin akylly öýleri...